สมัครสมาชิก
ฝากเงิน
ถอนเงิน

วิธีฝาก
ฝากเงิน

วิธีการ ฝากเงิน

  • เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สมัครไว้
  • กดปุ่มเติมเงิน
  • ใส่จำนวนเงิน ตามหัวข้อต่างๆในฟอร์ม ให้ครบถ้วน เพื่อเติมเงิน ผ่านระบบอัตโนมัติ
  • กดคัดลอก เลขที่บัญชี
  • ทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่คัดลอกมา
  • ยืนยันการโอนเงิน
  • ระบบจะทำการเติมเงินให้ในระบบอัตโนมัติ

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ ที่นี่

หรือ อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ ที่นี่